Sunday, 21 February 2010

Ayat Besi

Kita rasa antara ayat yang boleh dibaca ketika mencuci keris :


Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.(Al Hadid:25)

9 comments:

bagaimana pula kalau dibacakan semasa menempa besi.... atau saja2 jer sambil menghayati keindahan senjata..... lagi ampuh rasanya

Lebih baik ketika ditempa sebab..........(Tuan lagi maklum!)

Terima kasih kerana sudi melayari blog saya Tuan!

Terima kasih kembali tuan-tuan

Post a Comment