Thursday, 5 May 2011

Aku yang Mencari....!


"Maka ke mana sahaja kamu arahkan diri (ke kiblat untuk menghadap Allah), di situlah arah yang diredhoi Allah."
[Al-Baqarah : 15]

"Maha Suci Allah yang ditangan-Nyalah terletak segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa ke atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Yang telah mencipta tujuh lagit berlapis-lapis;  kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu pun yang tidak seimbang. Oleh itu lihatlah berulang-ulang kali adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang. Kemudian pandanglah sekali lagi nescaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah." [Al-Mulk : 1-4]

"(Allah) yang mempunyai kuasa pemerintah, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki, Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki."  [Ali-Imran : 26]

Di mana pun mereka berada maka Allah ada bersamanya. Dia lebih hampir dari urat lehernya; lebih dekat dari teman duduk dan teman hidupnya. Allah melimpahi seluruh dirinya, lalu tidak ada yang dilihat selain hanya Dia sahaja, yang bersifat Qayyum di langit dan di bumi. Tidak melihat selain dari hanya Dia yang mengurus segala sesuatu, dari yang sekecil-kecilnya hinggalah yang sebesar-besarnya. Ia tidak melihat selain dari hanya Dia yang memiliki kekuasaan.

"Jangan tunduk kepada hawa nafsumu, jika kamu tunduk kepadanya ia akan mempengaruhi kamu supaya membuat dosa dan maksiat. Dan dunia ini mencari hidup berakhlak, tetapi kamu carilah hidup Ketuhanan, itu lebih baik.  Walaupun sedikit kamu mendapat hidup Ketuhanan itu, maka ianya adalah lebih baik dari semua amalan yang dilakukan oleh manusia dan Malaikat dan ingat!  Selagi seseorang itu di dalam kesedaran pancainderanya jangan sekali-kali menyebut (Ana Al-Haq) "Aku Yang Benar" atau akulah Tuhan, sama ada lisan maupun di dalam hati. Kerana selagi ia manusia, ia bukanlah Tuhan. Jika ia menyebut perkataan itu, maka ia adalah palsu dan bid'ah." - Hadhrat Mansur Al-Hallaj


4 comments:

Post a Comment