Wednesday, 17 March 2010

Nabi Khidir dan Ilmu Laduni

Nabi Khidir sememangnya memiliki Ilmu Ladunni.Kewujudan Nabi Khidir(istilah sebenarnya Nabi Khaidir) adalah sahih dan ceritanya disebut dan di dalam Al-quran dalam Surah Al-kahfi ayat 65 hingga ayat 82. Nama sebenarnya ialah Balya bin Malkaan yang tekenal dengan gelaran Nabi Khaidir atau Khadri. Salah satu sebab mengapa beliau digelarkan Al-khadri yang bermaksud hijau kerana ketika Nabi Musa a.s bertemunya buat kali pertama, Balya bin Malkaan berpakaian berwarna hijau. Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang bermaksud :

“Nabi Musa a.s dengan pembantunya bernama Yusha bin Nun bin Abraeen bin Yusof a.s telah bertemu dengan Khaidir di satu tempat di tepi laut yang sedang berselimut menutupi seluruh badannya dengan kain hijau”. Namun ada juga pendapat mengatakan bahawa gelarannya adalah sempena nama kampungnya yang bernama Khaidarah. Mujahid pula mengatakan, beliar digelar Al-khaidir kerana ketika beliau bersembahyang, kawasan sekitarnya kelihatan berwarna hijau. Terdapat dakwaan yang mengatakan Nabi Khaidir masih hidup sehingga sekarang dan ini adalah tidak benar, kerana Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman, maka mustahil masih ada nabi yang hidup selepasnya. 


Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusiapun sebelum kamu (Muhammad); Maka Jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? (Al Anbiya : 34)

Kaitan Nabi Hhaidir dengan Ilmu ladunni disebut dalam firman Allah s.w.t dalam Surah Al-kahfi ayat ke-65 :

"Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang Telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang Telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.."

Daripada Istilah mil ladunna ‘ilma timbulnya istilah al-‘ilmu al-ladunniyy (العلم اللدني). Seorang hamba di dalam ayat ini mengisahkan bahawa Nabi Musa a.s mengetahui ada seorang hamba Allah s.w.t yang dianugerahkan ilmu khusus dari Allah (Ilmu Ladunni) tanpa sebarang perantaraan dan hamba tersebut menurut ahli tafsir ialah Balya bin Malkaan atau digelar Nabi Khaidir.

Dikisahkan adalam Al-quran bahawa Nabi Musa a.s ingin berjumpa Nabi Khaidir untuk mempelajari ilmu tersebut, namun Nabi Khaidir menegaskan “kamu tidak boleh belajar kerana kamu tidak sabar”. Nabi Musa a.s menyatakan kepada Nabi Khaidir bahawa beliau akan bersabar walau apa jua keadaan, namun kesabarannya tidak sampai kepada tahap yang dimaksudkan Nabi Khaidir. Lalu keduanya berpisah dan Nabi Musa tidak dapat mempelajari Ilmu Ladunni.

Ini menunjukkan,
seorang Rasul yang diizinkan Allah s.w.t. untuk bercakap denganNya pun tidak mampu untuk mendapatkan ilmu tersebut walhal Nabi Musa adalah seorang nabi dan pastinya penyabar. Nyatalah, bahawa Ilmu Ladunni adalah satu anugerah Allah s.w.t yang diberikan kepada golongan hambaNya yang paling takut padaNya, tawadhuk dan sayang dengan imunya kerana bimbang Allah s.w.t akan menarik balik daripadanya. Maka mereka yang memiliki ilmu ini sudah tentu tidak akan mendakwa bahawa mereka memiliki ilmu ini atau dengan mudah mengajarkannya kepada orang lain.

http://diarihadi.blogspot.com/

10 comments:

salam sahabat.. perkongsian yang bagus.. mohon share

setahu kita, tiada pendapat yg sahih akan siapakah sebenarnya khidir. ulama memberikan 10 pendapat tentang khidir iaitu :
1) anak nabi adam dr sulbinya sendiri
2) anak qabil bin adam
3) anak mulkan bin qali dr keturunan nabi nuh
4) khidir adalah mu'ammar bin malik
5) khidir anak amanil bin nur bin ish bin ishak
6) anak nabi harun
7) ada yg mengatakan khidir anak firaun dan ada pula mengatakan khidir cucu firaun
8) khidir adalah nabi ilyasak
9) khidir adalah anak faris
10) anak sahabat nabi ibrahim
+++ sedangkan persoalan samada khidir adalah seorg nabi, atau wali Allah, atau malaikat, masih belum terjawab ... malah penafsir sayid quthub asy-syahid fi sabilillah tetap tidak mahu menyebut khidir tetapi membiarkannya tetap tinggal rahsia sbg termaktub dlm al-quran .... wallahu'alam bis sawab ...

Nabi Khidirpun ada, wali Khidir pun ada dan Khidir yg soleh pun ada....semuanya tidak mustahil ada kebenarannya. Yang jelas Khidir tidak tergolong dalam 25 rasul Allah yang wajib diketahui (sebagaimana yang tercatit dalm Al Quran). Ada pula yang berpendapat jumlah nabi dan rasul sangat banyak. Jumlahnya melebihi 25 orang. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa jumlah nabi dan rasul mencapai 124 ribu orang. Dari jumlah itu, lebih 300 orang di antaranya adalah rasul. Dalilnya adalah hadits dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyalllahu 'anhubahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang jumlah para nabi, "(Jumlah para nabi itu) adalah seratus dua puluh empat ribu (124.000) nabi." Para shahabat bertanya lagi, "Lalu berapa jumlah rasul di antara mereka?" Beliau menjawab, "Tiga ratus dua belas(312) orang." (HR At-Turmuzy). Allahu wa'alam

Yang jelas adalah 'perselisihan' mengenai siapa Khidir sebenarmya; nama aslinya,nama ayahnya,dan asal-usul keturunannya (kita diberi akal, maka banyaklah persoalan yang kita tanya!). Ada banyak pendapat yg menjelaskan tentang nama dan asal usul nasab Nabi Khidhir.
1. Nabi Khidhir adalah anak Nabi Adam AS.Pendapat ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni didalam kitab Al-Afrad melalui Rawwad bin Jarrah dari Muqatil bin Sulaiman dari Adh-Dhahhak dari bin Abbas ra. Rawwad adalah perawi yg dhaif, sedangkan Adh-Dhahhak tidak pernah mendengar langsung dari Ibn Abbas.
2. Nabi Khidhir adalah putra Qabil bin Adam. Ini disebutkan oleh Abu Hatim As-Sijistani didalam kitab Al-Mu’ammarin. Ia mengatakan,”Guru-guru kami, diantaranya Abu Ubaidah, menyampaikan hadits ini.”Hatim As-Sijistani menghikayatkan bahwa nama Nabi Khidhir adalah Khadirun.
3. Nabi Khidhir adalah Balya bin Malkan bin Qali’ bin Syalikh bin Abir bin Arfakh-syadz bin Sam bin Nuh. Pendapat ini diriwayatkan oleh Wahb bin Munabbih dan Ibnu Qutaibah.Bahkan Al-Imam An-Nawawi menambahkan bahwa namanya Balya bin Kulman, bukan Balya bin Malkan.
4. Nabi Khidhir adalah Mu’ammar bin Malik bin Abdullah bin Nadhir bin Al-Azid. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ismail bin Abi Uwais, sedangkan Abu Al-Khaththab bin Dahyah menghikayatkan suatu keterangan dari Ibnu Habib Al Baghdadi bahwa ia bernama Amir.
5. Ibn Qutaibah menghikayatkan bahwa Nabi Khidhir adalah Ibn Amanil bin An-Nur bin Al-Aish bin Ishaq. Sedangkan Muqatil menyebutkan nama ayahnya adalah Amil.
6. Diriwayatkan oleh Al-Kalbi dari Abu Shahih dari Ibn Abbas ra, bahwa ia adalah cucu Nabi Harun,saudara Nabi Musa. Namun Abu Ja’Far bin Jarir membantah pendapat ini.
7. Muhammad bin Ayub menghikayatkan dari Ibn Lahi’ah bahwa ia adalah cucu Fir’aun (putra anak perempuannya). Bahkan ada pendapat dari An-Naqqasy bahwa ia adalah putera Fir’aun.
8. Dihikayatkan dari Muqatil bahwa ia adalah Ilyasa.
9. Berasal dari riwayat Ibn Syaudzab yg dikeluarkan oleh Ath-Thabari dari riwayat Dhamrah bin Rabi’ah dari Ibn Syaudzab bahwa ia adalah anak Fariz.

Dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan hadits yg menerangkan bahwa sebab dinamakan “Khidhir” (dalam bahasa arab berarti yang hijau) adalah karena ia pernah duduk diatas tanah kering lalu tiba-tiba saja tanaman tumbuh dari bawah tempat duduknya.Demikian pula riwayat Imam Ahmad,ia mengatakan “Telah memberitahukan dari Ma’mar dari Hammam dari Abu Hurairah bahwasanya ia dinamakan Khidhir karena pernah duduk diatas rumput yang putih lalu tumbuh tanam-tanaman dibawahnya.” Mungkin nama asalnya bukan Khidir ???
Mengenai kenabiannya pula; tertulis dalam Surah Al-Kahfi :82 "..Dan bukanlah aku (Khidhir) melakukan itu menurut kemahuanku sendiri...”. Jelas dia berbuat dengan perintah Allah, yg pada dasarnya tidak ada perantara. Maka jika dia seorang Nabi, tidaklah ada yg mengingkari hal tersebut.Bagaimana mungkin seorang yg bukan Nabi (jika ia dikatakan bukan nabi ) lebih pintar daripada seorang Nabi (iaitu Nabi Musa) ?

Tidak layak untuk kita yang sesungguhnya cetek ilmunya untuk mempersoalkan siapa Khidir sebenar. Tujuan thread ini adalah untuk menerangkan mengenai kesahihan kewujudan ilmu Laduni, itu sahaja. Kalau pembaca yang 'begitu tinggi ilmu agamanya' ingin berbincang mengenai para Nabi, kita mohon ribuan kemaafan kerana tidak termampu akan diri ini. Wasalam

hehehe...maka nya, yg rahsia, biarlah tetap menjadi rahsia ...

Salam anakanda Maz dan Paduka Megat, setahu hamba yg cetek ilmu ini, Nabi Khidir adalah Nabi ikut zaman. Muncul nya adalah atas Kehendak dan Rahsia Allah. (Yg jadi tanda soal adalah apa connection Nabi Khidir dgn Rasulullah ?)

My 2cents bit. Just sharing my humble view.
Anyway lets not dwell on it.

Salam lalu bang Megat...trimakasih atas informasinya.

Berlaku atas kehendakNya sebagaimana Tuan maklumkan. Amatlah kita bersetuju tetapi hubungkait dengan Rasulullah tidaklah dapat kita menjawabnya....kalau dia hidup zaman Rasul, sudah semestinya dia mengucapkan kalimah Allah dengan baginda? Allahu wa'alam

Post a Comment